KẾ HOẠCH

Hoạt động chi bộ năm 2019

         

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Nghị quyết của Đảng bộ huyện Đại Từ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết của Đảng bộ xã Lục Ba nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội chi bộ trường THCS Lục Ba nhiệm kỳ 2017 - 2020;

Căn cứ tình hình thực tế của chi bộ nhà trường. Chi bộ trường THCS Lục Ba  xây dựng kế hoạch hoạt động của chi bộ năm 2019 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

- Chi bộ luôn có sự chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành. Có hệ thống văn bản hướng dẫn cụ thể cho các hoạt động của nhà trường.

- Được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể tạo điều kiện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động trong nhà trường.

- Chi bộ có đông đảng viên, hầu hết các đồng chí đảng viên còn trẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc được giao.

- Tinh thần đoàn kết trong nội bộ tốt, đảng viên, cán bộ và giáo viên đều có ý thức giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- 100% các đảng viên trong chi bộ có trình độ chuẩn và trên chuẩn, có khả năng hoàn tốt nhiệm vụ được phân công.

2. Khó khăn:

- Trình độ nhận thức về lý luận chính trị còn hạn chế vì hầu hết các đồng chí đảng viên trong chi bộ chưa học qua các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị.

3. Đội ngũ:

* Tổng số đảng viên trong chi bộ: 10 đ/c

Trong đó:

- Đảng viên chính thức: 10 đ/c; Đảng viên dự bị: 0 đ/c

- Đảng viên nữ: 07 đ/c; Dân tộc: 04 đ./c

Trình độ đào tạo: Đại học: 08 đ/c; Cao đẳng: 02 đ/c; Trung cấp: 0 đ/c

* Danh sách trích ngang đảng viên trong chi bộ:

 

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Ngày vào đảng

Ngày chính thức

Dân tộc

Chuyên môn

1

Lý Ngọc Tĩnh

03/02/1982

06/11/2009

06/11/2010

Kinh

ĐH Toán

2

Đinh Thị Thu Hương

19/10/1981

03/02/2008

03/02/2009

Kinh

ĐH Sinh

3

Nguyễn Thị Tuyết

06/11/1975

18/8/2008

18/8/2009

Kinh

ĐH Anh

4

Nguyễn Trung Thành

10/10/1960

25/7/2007

25/7/2008

Kinh

ĐH Văn

5

Ôn Thị Mai Thúy

10/6/1974

19/8/2001

19/8/2002

Sán Dìu

ĐH Địa

6

Nguyễn Văn Bình

25/12/1977

25/5/2006

25/5/2007

Cao Lan

ĐH GDTC

7

Trần Thị Thu Thanh

06/10/1980

30/5/2013

30/5/2014

Nùng

ĐH Văn

8

Nguyễn Thị Trang

06/9/1987

16/5/2014

16/5/2015

Tày

ĐH Văn

9

Trần Thị Yến

15/8/1989

15/7/2015

15/7/2016

Kinh

CĐ Nhạc

10

Nguyễn Thị Thưởng

20/10/1988

20/8/2015

20/8/2016

Kinh

CĐ TV

 

* Danh sách Ban Chi  uỷ chi bộ:

 

STT

     Họ  và tên

         Chức vụ

          Nhiệm vụ

          Ghi chú

01

Lý Ngọc Tĩnh

Hiệu trưởng

Bí thư

 

02

Đinh Thị Thu Hương

Phó hiệu trưởng

Phó Bí thư

 

03

Nguyễn Thị Tuyết

Giáo viên

Chi ủy viên

 

 

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHUNG

- Chi bộ tập trung giáo dục chính trị tư tưởng và chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

- Đảng viên tham gia học tập quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

-Tất cả đảng viên trong chi bộ nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt phương hướng nhiệm vụ của Nhà trường. Coi đoàn kết nội bộ là nhiệm vụ tiên quyết của chi bộ. “Hoc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với những cuộc vận động của ngành.

- Toàn thể đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt về tiêu chuẩn đạo đức lối sống. Thực hiện tốt những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục học sinh. Cải tiến phương pháp làm việc để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

- Củng cố và làm tốt công tác tổ chức, công tác phát triển đảng viên.

- Chỉ đạo tốt công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học sư phạm và viết SKKN, thực hiện tốt quy chế, qui định của Bộ GDĐT ban hành.

- Thường xuyên tổ chức tự phê bình và phê bình trong chi bộ nhằm tăng cường hiệu quả công tác và rèn luyện đạo đức đảng viên.

- Phấn đấu đạt danh hiệu chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm 2019 và tạo tiền đề thuận lợi cho những năm sau.

- Quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Nhiệm vụ 1: Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua: Xây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn, kiểm định chất lượng giáo dục, duy trì trường đạt chuẩn quốc gia.

1.1. Chỉ tiêu:

- 100% cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh được quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- 100% cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và phong trào thi đua.

- Nhà trường duy trì trường đạt chuẩn quốc gia, bổ sung, sắp xếp, tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư 18/2018/BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT.

1.2. Biện pháp:

- Tổ chức và chỉ đạo cho toàn thể đảng viên, cán bộ, giáo viên trong nhà trường tham gia đầy đủ các buổi học tập nghị quyết do cấp trên tổ chức. Sinh hoạt chi bộ thường kì để đảng viên được nghiên cứu nghị quyết và viết thu hoạch sau mỗi kì học tập.

- Chi bộ chỉ đạo BCH công đoàn đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua. Tổ chức sơ kết tổng kết việc triển khai các cuộc vận động, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân tích cực và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

- Chi bộ, Ban Giám hiệu tích cực chỉ đạo, phối kết hợp với BĐD cha mẹ học sinh đẩy nhanh tiến độ xây dựng bổ sung cảnh quan môi trường, hoàn thiện CSVC theo tiêu chí Trường đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tạo nguồn lực đầu tư CSVC, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học.

2. Nhiệm vụ 2: Thực hiện tốt chủ đề năm học: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao trình độ đội ngũ.

2.1. Chỉ tiêu:

- Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu và các nhóm giải pháp cơ bản của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của đơn vị, gắn với việc tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác, đổi mới hoạt động giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

- Thực hiện tốt các phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá tích cực; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

- Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp và các yêu cầu của đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; nâng cao năng lực của giáo viên tham gia công tác tư vấn tâm lý, giáo viên chủ nhhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

STT

Các chỉ tiêu

 Kết quả thực hiện năm học 2017 - 2018

Kế hoạch năm học 2018 - 2019

Ghi chú

1

Duy trì sĩ số

100%

99,5%

 

2

Tuyển sinh vào lớp 6

100%

100%

 

3

Hồ sơ sổ sách

Trường

Tốt - Sạch - Đẹp

Tốt - Sạch - Đẹp

 

Tổ chuyên môn

Tốt - Sạch - Đẹp

Tốt - Sạch - Đẹp

 

Cá nhân

Tốt: 80%, Khá: 20%

Tốt: 85%, Khá: 15%

 

4

Thao giảng

4 tiết/GV/năm

4 tiết/GV/năm

 

5

Dự giờ

Giáo viên

30 tiết/năm

20 tiết/năm

 

Tổ trưởng

35 tiết/năm

25 tiết/năm

 

Hiệu trưởng

60 tiết/năm

25 tiết/năm

 

P. Hiệu trưởng

90 tiết/năm

50 tiết/năm

 

6

Kiểm tra toàn diện

6/16 = 37,5% GV

6/16 = 37,5% GV

 

7

Thiết bị dạy học

Sử dụng thiết bị có sẵn

100% thường xuyên

100% thường xuyên

 

Tự làm phục vụ giảng dạy

1 cái/GV/đợt thi đua

1 cái/GV/đợt thi đua

 

Tự làm dự thi

1 cái/tổ

1 cái/tổ

1 cái đạt giải

 

8

Chất lượng bộ môn

 Kiểm tra HK

 

 

 

 

 

TB môn

 

Đạt điểm trung bình trở lên:

+ Ngữ Văn, Toán, T.Anh: 75%

+ Các môn khác:

80%

 

Đạt điểm trung bình trở lên:

+ Ngữ Văn, Toán, T.Anh: 75%

+ Các môn khác:

85%

Đạt điểm trung bình trở lên:

+ Ngữ Văn, Toán, T.Anh: 75%

+ Các môn khác:

82%

 

Đạt điểm trung bình trở lên:

+ Ngữ Văn, Toán, T.Anh: 75%

+ Các môn khác:

87%

 

9

Lên lớp thẳng

Lên lớp kể cả sau thi lại

98,1%

99,5%

97%

99%

 

 

10

 

Hai mặt giáo dục

Học lực

Khá, giỏi: 53%

T. bình:  45,1%

Yếu: 1,9%

Khá, giỏi: 50%

Trung bình: 47,2%

Yếu: 2,8%

 

Hạnh kiểm

Khá, tốt: 95,8%

T.bình: 4,2%

Khá, tốt: 95%

T. bình:  5%

 

11

Tham gia các kỳ thi, hội thi

Tham gia đầy đủ

Tham gia đầy đủ

 

Học sinh giỏi

+ Cấp trường: 20

+ Cấp huyện: 8

+ Cấp tỉnh: 5

+ Cấp trường: 20

+ Cấp huyện: 9

+ Cấp tỉnh: 2

 

Giáo viên giỏi

+ GV dạy giỏi cấp huyện: 02

+ GV TPT giỏi cấp tỉnh: 01

+ GV dạy giỏi cấp huyện: 03

+ Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning: 01

+ Thiết kế đồ dùng, thiết bị dạy học: 01

 

        

 

2.2. Biện pháp:

- Cấp ủy chỉ đạo các tổ nhóm chuyện môn nghiêm túc thực hiện các quy định về chuyên môn nghiệp vụ. Xây dựng các chuyên đề dạy học, đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Cấp ủy chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, đánh giá xếp loại và rút kinh nghiệm sau mỗi đợt kiểm tra.

- Làm tốt công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên khích lệ các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3. Nhiệm vụ 3: Xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm tốt công tác phát triển Đảng.

3.1. Chỉ tiêu:

- Chi bộ phấn đấu đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Trong năm kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào đảng, giới thiệu và bồi dưỡng 2 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về đảng.

3.2. Biện pháp:

- Nâng cao mối đoàn kết nội bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao tính tiền phong gương mẫu và sức chiến đấu của Đảng.

- Cấp ủy chi bộ nghiên cứu các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp, đánh giá, xếp loại đảng viên theo đúng quy định, đúng năng lực và thành tích CB,GV,NV đạt được.

- Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra đánh giá xếp loại đảng viên.

- Tích cực phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện để quần chúng ưu tú có cơ hội phấn đấu để được gia nhập hàng ngũ của Đảng.

IV. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

* Tháng 1:

I. Công tác Đảng:

1. Ban Chi ủy xây dựng Chương trình công tác năm 2019.

2. Tổ chức phân công nhiệm vụ đối với đảng viên trong Chi bộ.

3. Các đoàn thể, bộ phận xây dựng kế hoạch năm 2019.

4. Đăng ký chỉ tiêu phát triển đảng viên mới và số lượng tham gia bồi dưỡng đối tượng Đảng.

II. Công tác chuyên môn:

Chi bộ chỉ đạo, lãnh đạo BGH và các bộ phận, các tổ chuyên môn:

1. Tổ chức sơ kết học kỳ I và nộp báo cáo về phòng GDĐT trước ngày 05/01/2019. Bắt đầu chương trình học kỳ II ngày 07/01/2019.

2. Tổ chức cho HS tham gia thi TBTN và làm thực hành giỏi, tham gia thi đấu điền kinh cấp huyện.

3. Chuẩn bị tốt các nội dung đón đoàn kiểm tra của cấp trên.

4. Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

* Tháng 2:

I. Công tác Đảng:

1. Chi bộ tổ chức kiểm điểm đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

2. Tổ chức để đảng viên tham gia đăng ký rèn luyện, tu dưỡng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Kiểm tra kế hoạch công tác năm 2019 của các đoàn thể, bộ phận.

II. Công tác chuyên môn:

Chi bộ chỉ đạo, lãnh đạo BGH và các bộ phận, các tổ chuyên môn:

1. Chuẩn bị tốt các nội dung đón đoàn kiểm tra của cấp trên.

2. Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

3. Tham gia thi HSG các môn văn hóa cấp huyện. Giáo viên tham gia cuộc thi thiết kế và sử dụng đồ dùng sáng tạo.

4. Các tổ chuyên môn tổ chức thao giảng đợt 3.

5. Tăng cường công tác bồi dưỡng HSG các cấp.

* Tháng 3:

I. Công tác Đảng:

1. Báo cáo công tác Đảng quý I.

2. Rà soát đối tượng kết nạp Đảng, tham mưu Đảng ủy cho làm hồ sơ kết nạp.

II. Công tác chuyên môn:

Chi bộ chỉ đạo, lãnh đạo BGH và các bộ phận, các tổ chuyên môn:

1. Tổ chức tốt “ Tháng Thanh niên” và kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3.

2. Thi HSG các môn văn hóa cấp tỉnh.

3. Sơ kết đợt thi đua thứ 3, phát  động thi đua đợt 4 chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5.

4. Khảo sát chất lượng 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 9 theo đề và kế hoạch của Phòng GDĐT Đại Từ.

5. Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

* Tháng 4:

I. Công tác Đảng:

1. Theo dõi, giúp đỡ, giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia các lớp nhận thức về đảng.

2. Học tập nghị quyết, học tập theo chuyên đề về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. Công tác chuyên môn:

Chi bộ chỉ đạo, lãnh đạo BGH và các bộ phận, các tổ chuyên môn:

1. Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

2. Tổ chức hội nghị CMHS lớp 9, định hướng thi THPT.

3. Tổ chức ôn tập cuốc năm.

* Tháng 5:

I. Công tác Đảng:

1. Tổ chức kết nạp đảng viên mới khi có Quyết định của Huyện ủy.

2. Tăng cường công tác chỉ đạo duy trì nề nếp chuyên môn trong việc ôn tập, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HS; Tổ chức tổng kết năm học; Ôn tập đối với HS lớp 9 sãn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020.

II. Công tác chuyên môn:

Chi bộ chỉ đạo, lãnh đạo BGH và các bộ phận, các tổ chuyên môn:

1. Chuẩn bị tốt các nội dung đón đoàn kiểm tra thi đua các đơn vị.

2. Kiểm tra HK II theo kế hoạch của Phòng GDĐT .

3. Sơ kết đợt thi đua; Nộp báo cáo tổng kết năm học (25/5).

4. Tổng kết thực hiện các cuộc vận động.

5. Nộp kết quả điểm THCS (30/5). Xét tốt nghiệp THCS.

6. Bàn giao học sinh về địa phương.

7. Ôn tập cho HS lớp 9 thi vào 10 THPT.

8. Hoàn thành tổ chức đánh giá viên chức, đánh giá chuẩn NN giáo viên.

9. Xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ thi đua, nộp PGD.

* Tháng 6:

I. Công tác Đảng:

1. Tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên mới.

2. Chỉ đạo tốt công tác xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp, động viên HS thi vào lớp 10.

3. Báo cáo kết quả công tác đảng về Đảng ủy.

4. Cử đảng viên dự bị tham gia lớp đảng viên mới theo kế hoạch của Đảng cấp trên.

II. Công tác chuyên môn:

Chi bộ chỉ đạo, lãnh đạo BGH và các bộ phận, các tổ chuyên môn:

1. Nộp báo cáo tổng kết năm học và các loại hồ sơ xét duyệt thi đua và SKKN về Phòng GDĐT.

2. Triển khai kế hoạch hoạt động hè năm 2019.

3. Phát động tháng cao điểm cao điểm PCMT-HIV/AIDS cao điểm nhất là ngày 26/6/2019 (ngày toàn dân PCMT).

4. Tham gia làm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

* Tháng 7:

I. Công tác Đảng:

1. Chỉ đạo Chi đoàn, Đội phối hợp với Đoàn xã tổ chức các hoạt động hè cho HS.

2. Chỉ đạo các bộ phận hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp, kiểm tra CSVC chuẩn bị cho ngày tựu trường 15/8.

II. Công tác chuyên môn:

Chi bộ chỉ đạo, lãnh đạo BGH và các bộ phận, các tổ chuyên môn:

1. Tổ chức hoạt động hè theo kế hoạch.

2. Triển khai các hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo kế hoạch của phòng và sở GDĐT.

3. Triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp.

4. Sửa chữa, bổ sung CSVC cho năm học mới.

* Tháng 8:

I. Công tác Đảng:

1. Chỉ đạo đảng viên dự bị làm hồ sơ xét chuyển Đảng chính thức.

2. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn chuẩn bị nhân sự, phân công chuyên môn cho năm học mới 2019 - 2020.

II. Công tác chuyên môn:

Chi bộ chỉ đạo, lãnh đạo BGH và các bộ phận, các tổ chuyên môn:

1. GV tiếp tục tham gia bồi dưỡng chuyên môn do cấp trên tổ chức.

2. Tham gia học chính trị hè 2019 và hướng dẫn nhiệm vụ năm học mới.

3. Triển khai điều tra phổ cập giáo dục, hoàn thiện hồ sơ.

4. Triển khai năm học mới năm học 2019 - 2020.

5. Họp ban chuyên môn, thống nhất triển khai công tác chuyên môn.

6. Xây dựng dự thảo kế hoạch năm học, Kế hoạch dạy thêm trong nhà trường.

7. Chọn và bồi dưỡng đội tuyển HSG.

8. Họp Ban đại diện cha mẹ HS dự kiến các khoản thu – chi và chuẩn bị Hội nghị CMHS đầu năm.

* Tháng 9:

I. Công tác Đảng:

1. Điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho đảng viên trong Chi bộ theo nhiệm vụ năm học mới.

2. Tổ chức trao QĐ công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị.

II. Công tác chuyên môn:

Chi bộ chỉ đạo, lãnh đạo BGH và các bộ phận, các tổ chuyên môn:

1. Đề nghị PGD duyệt kế hoạch năm học, KH DTHT, các khoản thu.

2. Tham gia thi HSG TDTT. Bồi dưỡng HSG các môn VH lớp 9.

3. Cập nhật số liệu trên phần mềm PCGD-XMC.

4. Thực hiện nghiêm túc tuần sinh hoạt tập thể, nội dung hoạt động theo công văn Hướng dẫn của Sở GDĐT.

5. Phát động tháng an toàn giao thông và tổ chức kí cam kết về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh.

6. Nộp báo cáo đầu năm theo mẫu.

7. Hoàn thành xây dựng các loại kế hoạch năm học, thông qua HĐSP.

8. Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

* Tháng 10:

I. Công tác Đảng:

1. Duy trì nền nếp sinh hoạt Chính trị trong Chi bộ.

2. Tăng cường công tác theo dõi, chỉ đạo các hoạt động trong đơn vị nhằm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 và HKI.

II. Công tác chuyên môn:

Chi bộ chỉ đạo, lãnh đạo BGH và các bộ phận, các tổ chuyên môn:

1. Tổ chức thi GVDG các môn cấp trường theo kế hoạch. Tham gia thi GVDG cấp huyện.

2. Tham gia chuyên đề các bộ môn theo đinh hướng phát triển năng lực.

3. Hoàn thành Hội nghị viên chức và nộp về phòng GDĐT các văn bản đăng ký danh hiệu thi đua.

4. Hoàn thành hồ sơ phổ cập giáo dục, đón đoàn kiểm tra công tác phổ cập GD năm 2019 của huyện.

5. Kiện toàn các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

6. Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

* Tháng 11:

I. Công tác Đảng:

1. Duy trì nền nếp sinh hoạt Chính trị trong Chi bộ.

2. Tham mưu với Đảng ủy chỉ đạo Chính quyền địa phương tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

3. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân loại cá nhân và tập thể Chi bộ năm 2019.

II. Công tác chuyên môn:

Chi bộ chỉ đạo, lãnh đạo BGH và các bộ phận, các tổ chuyên môn:

1. Tiếp tục bồi dưỡng và Tổ chức cho HS thi  HSG các môn cấp huyện.

2. Tiếp tục tham gia thi GVDG cấp huyện.

3. Tham mưu với UBND xã tổ chức Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, tuyên dương khen thưởng giáo viên.

4. Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

5. Sơ kết đợt thi đua thứ nhất, phát động đợt thi đua thứ 2 chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

* Tháng 12:

I. Công tác Đảng:

1. Báo cáo kết quả Công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2019, kết quả kiểm điểm và phân loại năm 2019.

2. Xây dựng dự thảo Chương trình công tác năm 2020, chỉ tiêu kết nạp đảng năm 2020, Dự thảo NQ phân công nhiệm vụ đảng viên năm 2020.

II. Công tác chuyên môn:

Chi bộ chỉ đạo, lãnh đạo BGH và các bộ phận, các tổ chuyên môn:

1. Tham gia thi GVDG cấp huyện các môn theo kế hoạch của PGD.

2. Kiểm tra học kỳ I theo kế hoạch.

3. Phát động tháng cao điểm phòng chống HIV/AIDS vào ngày 01/12.

4. Kiểm tra hồ sơ và công tác dạy, học.

5. Ôn luyện đội tuyển thi HSG.

6. Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

Năm 2019 là năm học tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng uỷ xã Lục Ba, đặc biệt là tinh thần quyết tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn chi bộ, với tinh thần: Kỉ cương, nền nếp, dân chủ, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả, tin tưởng rằng chi bộ trường THCS Lục Ba sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy xã Lục Ba;

- Đảng viên chi bộ;

- Lưu: VP, BTCB.

T/M BAN CHI ỦY

BÍ THƯ

 

 

Lý Ngọc Tĩnh