Wednesday, 18/05/2022 - 06:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lục Ba

MỘT SỐ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG BỘ SÁCH “BÁC HỒ VÀ NHỮNG BÀI HỌC VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG DÀNH CHO HỌC SINH THCS”

Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giảng dạy môn Giáo dục công dân THCS

Nội dung: Tìm hiểu thực trạng và đi sâu nghiên cứu một số kinh nghiệm sử dụng bộ sách “ Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh THCS” tại trường THCS Lục Ba.

Những bài học kinh nghiệm do tác giả rút ra có ý nghĩa thiết thực đối với bản thân và tác giả, hi vọng các đồng nghiệp có thể áp dụng tại các đơn vị trường học của mình.

Mô tả bản chất của sáng kiến 

Thực trạng sử dụng bộ sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh THCStrong dạy học môn GDCD hiện nay.

Giáo dục học sinh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" trong giảng dạy môn Giáo dục công dân là nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức, nhân cách cho học sinh và hiệu quả môn học, giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để học theo Người, làm theo Người.

Một số giải pháp sử dụng hiệu quả bộ sách “ Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh THCS

Giáo viên giảng dạy phải nắm vững những yêu cầu cơ bản khi sử dụng bộ sách “ Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh THCS”.

Trước khi sử dụng bộ sách “ Bác Hồ và những bài học về đạo đức và lối sống dành cho học sinh THCS”, giáo viên phải thấm nhuần những giá trị nhân văn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và  làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát  triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

  Tính mới của sáng kiến

- Các hoạt động hướng dẫn tìm hiểu câu chuyện trong bộ sách bao gồm : Đọc hiểu, thực hành, vận dung, ứng dụng  được thiết kế rất phù hợp với mục tiêu tổng thể của chương  trình giáo dục phổ thông mới,  giúp học sinh phát triển các phẩm chất, năng lực đã được hình thành và phát triển ở cấp tiểu học; tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực chung của xã hội; biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh tri thức và kỹ năng nền tảng. Khi giáo viên đã có kinh nghiệm  khai thác bộ sách này theo hướng như vậy sẽ rất thuận lợi cho việc làm quen với chương trình SGK mới môn GDCD sau này.

  Lục Ba, ngày 10 tháng 4 năm 2022                                                                                                               Người viết đơn

                                                                                                                                                                                                                                                          (Đã kí) 

                                                                                                                                                                     Nguyễn Thị Trang

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 72
Tháng 05 : 251.897
Năm 2022 : 260.020